Text Box: Text Box:

NMC Active a.s © 2008—2010

Text Box:

Kurs opplæring

Text Box:

HMS kurs/opplæring i sikker bruk av SNØSCOOTER og ATV (4 og 6-hjulinger)

Etter forskrift om bruk av arbeidsutstyr § 10 kreves det at arbeidsgiver skal sørge for at det blir gitt opplæring og instruksjon om sikker bruk av arbeidsutstyr som arbeidstakerne settes til å arbeide med, dersom det kan medføre særlig fare for skade på liv å helse. I.h.t. ovennevnte skal det gis dokumentert opplæring i samme forskrift §§ 18 og 23

Vi som jobber med dette har lang erfaring med slik opplæring, da vi har levert slike kurs siden 1985, de siste årene i samarbeid med Nord-Norsk Trafikksenter A/S på Aspelund ved Finnsnes.

Kursets innhold:

Krav for bruk av terrenggående arbeidsmaskiner.

· Lover, regler og bestemmelser

· Hjemmel til bruk i arbeid


 Personlig sikkerhet.

· Bekledning og utstyr


Kjøretøyets oppbygging og virkemåte.

Periodisk og daglig kontroll og enkelt vedlikehold.

Praktisk kjøretrening

· Kjøreteknikk- Veltefaren-Sikkerhetsprosedyrer

 Kan nevnes at vi opp gjennom årene har kurset kunder innen Tele, Kraftselskaper, Politi, Forsvaret (norske og utenlandske avd.) med mer som har arbeidstakere som bruker slike kjøretøy i sitt arbeid.

Referanse: Kan oppgis ved henvendelse til oss

Obligatorisk opplæring Førerkort Klasse S (snøscooter)

Vi tilbyr slik opplæring i samarbeid med Nord-Norsk Trafikksenter A/S

 

Våre kurs gjennomføres på Aspelund i egne godkjente løyper i variert terreng, samt moderne undervisningsfasiliteter.

Kontakt oss for tilbud.

 

For informasjon eller tilbud kan mail sendes til: kontakt@nmcactive.no

Kurs - Verksted - Salg

Text Box: Text Box: Hjem   |   Kontakt Oss   |   Kurs/Opplæring   |   Verksted   |   Varesalg   |   Deler og Utstyr   |   Valvoline Olje   |   Brukte Deler   |   Linker
Hjem
Kontakt Oss
Kurs/Opplæring
Verksted
Deler og Utstyr
Varesalg
Valvoline Olje
Brukte Deler
Linker
Sjekke Heftelser